15cm Sturm Panzer SiG.33
Pz.III G,H, Stug B, C, D, E, F fenders

P35-085, 086

Strona główna / Main page

Pojazdy / Vehicles