M4 Sherman early
P48-001, 002

Strona główna / Main page

Pojazdy / Vehicles